'Casino Royale' (RBA) por Ian Fleming

01.10.2017

Edición española de la novela Casino Royale, escrita por Ian Fleming el 13 de abril de 1953, publicada por RBA en 1999.

Spanish edition of the novel Casino Royale, written by Ian Fleming on April 13, 1953, published by RBA in 1999.