‘Casino Royale’ (Aymà) por Ian Fleming

07.12.2016

Primera edición catalana de Casino Royale publicada por Aymà y escrita por Ian Fleming.

First Catalan edition of Casino Royale published by Aymà and written by Ian Fleming.