Blu-ray Disc 'Poltergeist'

Edición en Blu-ray Disc de Poltergeist (1982) con libreto.

Edition in Blu-ray Disc of Poltergeist (1982) with libretto.